Violetinės Liepsnos mantra

Atminkite, Šventą Dievo Žodį, kad galėtumėte atrakinti Violetinę Liepsną, Jums reikalingas raktas, kuris atidarys duris į Laisvę ir šis raktas yra Violetinės Liepsnos mantra:

OM  LALO ALOIM

LAMA  LAMA  LALOIM

OM  AUM  AOLOIM

 EOLO  ELO  ALOIM

Ši mantra sukuria begalinį Džiaugsmą ir išsilaisvinimą visų gyvų būtybių Visatoje.

Giedokite šią mantrą 7 kartus, arba dauginkite iš 7 kartų.

Kai giedate šį Dievo žodį, Violetinės Liepsnos ugnies spiralės padidina sukimosi greitį visuose pasauliuose šimtus milijonų kartų, o kiekvieną ištartą maldą arba liepimą padidina 144 000 dalelių.

AŠ ESU Arkangelas Zadkielis, šią Taikos ir Meilės Liepsną dovanoju Jums.

Kai jūs giedate šią Violetinės Liepsnos mantrą, jos alcheminis šviesos momentumas iš Mega Centrinės Galaktikos Saulės, Dievo – Tvėrėjo Širdies išliejamas ant visų pasaulių, pamaitindamas ir sustiprindamas Violetinės Liepsnos degimą milijonus kartų. 

Tai atsitinka, tuo pačiu metu visuose pasauliuose, visose planetose, kur aidi Violetinės Liepsnos liepimai.

Kai jūs giedate Violetinės Liepsnos mantrą garsiai, arba net tyliai mintyse, Liepsnos energija liejasi, tarsi galingos vandenyno bangos iš Dievo Širdies, nuplaudamos visus pasaulius, prasiskverbdamos į visą gyvybę, atgaivindama ją.

Kai giedate mantrą, vizualizuokite galingą ir turtingą, didėjančią ir besiplečiančią, daugiasluoksnę ir spindinčią, turinčią daugybę atspalvių Violetinę Liepsną. Kiekvienas mantros skiemuo – tai naujas Violetinės Liepsnos cunamis, kiekvienas žodis gili, begalinė, neišsenkanti Violetinės Liepsnos upė. Kiekvieną kartą, kai jūs giedate Violetinės Liepsnos mantrą ji išdidėja daug kartų, įsiliepsnoja ir išsiplečia visuose jūsų sukoncentruotose taškuose. Violetinės Liepsnos mantros pagalba jūs galite iššaukti didžiulius teigiamus pasikeitimus savo Planetai, minties pagalba nukreipdami Violetinę Liepsną iš Dievo Širdies į Jums norimą pakeisti situaciją.

Panaudokite šią Violetinės Liepsnos mantrą dėkodami už galimybę naudoti jos energiją Visatoje. Kiekvieną kartą ši mantra skambės vis kitomis bangomis, skleisdama begalinį Dievo gailestingumą.

Mylimieji, tapkite Violetinės Liepsnos okeanu. Tapkite Dievo Širdimi, išreikštu Žemės planetoje.

Jeigu jūs nusprendėte transmutuoti jūsų gyvenimo situaciją, iš praeities arba dabarties, pašaukite Violetinę Liepsną arba mantrą. Po to kreipkitės į AŠ ESU Buvimą.

Kiekvienu momentu, kai jūs giedosite Violetinės Liepsnos mantrą, aš būsiu stebuklų liudytojas, stebuklų, kuriuos jūs sukursite savo valia Violetinės Liepsnos pagalba. Iš anksto užpildykite Save, ateitį, būsimą savaitę, mėnesį, metus ir netgi Amžių. Viskas vyksta čia ir dabar. Ir jeigu jūs iš anksto kuriate savo ateitį, tai tuo pačiu momentu keičiasi ir jūsų praeitis ir dabartis. Tai Įstatymas. Ir jo privalumais jūs galite naudotis savo gyvenime. Prisiminkite Dėkingumą. Išreikšdami Dėkingumą Violetinės Liepsnos energija vystosi ir plečiasi į jus ir jūsų gyvenimą, jūs galite perleisti dar didesnį kiekį Violetinės Liepsnos energijos į aplinką.

 

Visos šios žinios jau atvertos Žemei, mes perdavėme jas Meilės ir Šviesos spinduliu.

Bet tik po to, kai žmonės išmoks naudotis šiomis žiniomis, transmutuodami negatyvą, išlaisvindami visas Dieviškas energijas, mes perduosime žemiečiams sekančias alchemines žinias apie Violetinės Liepsnos spindulį. Tai būtent tos žinios, kurios leis jums kurti stebuklus, taip kaip juos kūrė gyvendamas Meilės Genijus Jėzus Kristus. Tai atsitiks ir su jumis. Tai jūs išmoksite iš karto, kai tik pilnai išsilaisvinsite nuo žmogiškų jausmų, kurios riboja Dieviškumą jumyse.

                      AŠ ESU Arkangelas Zadkielis, priimkite mano Amžinosios Liepsnos Spindulį, nukreiptą į jus čia ir dabar.