Sugrįžimas namo

Tikėk ir pasitikėk tuo, kas vyksta su tavimi ir šalia tavęs.

Kiekvienas praeis savo kelią tam tikru tempu su įvairiausiomis kliūtimis ir apribojimais, praradimais ir atradimais, kad galėtumėte išsilukštenti, sluoksnis po sluoksnio, kol atrasite save tikrą, be ego ir baimių, be prisirišimų ir nuopuolių žemyn.

Žemėje gyvenančio žmogaus kelias namo, į save nėra įmanomas visiems to panorėjusiems. Tik subrendusi ir pasiruošusi išsiskleisti žmogaus Siela gali priimti visus iššūkius skirtus jai. Kiekvienam savas laikas gimti, augti, bręsti ir sugrįžti namo. Jūs visi turite savo namus į kuriuos grįžtate kas vakarą, į kuriuos grįžtate po kelionių, į namus, kuriuose laukia jus mylinčios Širdys.

Siela taip pat turi savo namus. Sielų buveinė, kurioje ji gali atgauti jėgas, prisiminti gebėjimus ir vėl sugrįžti pas tave.

Siela, gali parvesti tave namo, į ten, kur gimei, o po to išėjai, kad vieną dieną galėtum sugrįžti. Tavo namai – tai Dievo Širdis. Sugrįžimas namo gali tęstis visą amžinybę. Siela turi būti tam pasiruošusi. Ir tikrai nereikia numirti, kad galėtum sugrįžti namo, pas Jį.

Gailute, tu turėjai meditaciją, kai ankstyvą rytą aš tave vedžiau namo. Durys atidarytos. Siela drąsi. Skrydžiui reikalingas ilgis ir plotis, aukštis ir gelmė, kad galėtum atrasti ir susijungti su tuo, kieno dalis buvai.

Prisimink ir pasidalink su visais, jeigu pavyko tau, turi pavykti ir kitiems.

Sąmonė turi išlikti skaidri, širdis rami ir skleidžianti Meilę. Tam procesui reikia laiko ir pasitikėjimo savimi. Kelti savo sąmonę aukštyn ir aukštyn tuo pačiu platyn ir gilyn, kol atrodo, kad praradai save, savo fizinį kūną. Esi tik tu ir begalybė, kuri pulsuoja įvairiausiomis spalvomis, šviesomis, sklinda tyriausia Meilės energija, kuria prisipildo kiekviena tavo ląstelė. Dievo Meilė ir Šviesa negali sudeginti žmogaus fizinio kūno, jeigu jis pasiruošęs, pasiruošęs pats tapti Meile ir Šviesa kitiems. Tik begalinis troškimas gyventi Gerume ir Meilėje gali atidaryti duris, atverti vartus namo.

Ir tai nėra joks stebuklas, nes tavyje, žmogau yra viskas – Visata ir žvaigždės, planetos ir saulės. Viskas tavyje.

Atverk Sielai duris namo. 

Aš, Atėnė Paladė, palydėsiu Tave.

Iki susitikimo:)