Mylėdami – mes mokomės mylėti

Pasauliai susilieja. Mokytojai kiekvieną dieną priartėja prie jūsų vis arčiau. Ateis diena, kai Valdovų mokymas taps pasiekiamas kiekvienam, kuris atvėrė savo Širdį, spinduliuoja Meilę ir Gerumą.

Ateinantis laikotarpis nepaprastai sudėtingas Žemės planetai ir čia gyvenantiems žmonėms. Tačiau jis kartu ir suteikiantis daugybę galimybių pakilti į aukštesnį lygmenį kartu su planeta, jeigu tik to panorėsite, jeigu sugebėsite suvaldyti savo ego, principus, tapsite bebaimiais kalnų ereliais, kuriems nebaisus šaltas oras, vėjas ar lietus. Juk oras nesvarbus, kai kyli aukštyn į Šviesą. Nesvarbios tampa kliūtys, kai žinai, kad esi saugomas, mylimas, tavimi rūpinasi, globoja, suteikia tau žinių, kurios daugybę metų buvo paslėptos nuo žmonijos, kad nebūtų iškreiptos ir išniekintos.

Jūsų mylinčios širdys, skaitydamos kas dieną Mokytojų laiškus, po truputį užsipildo Išminties energijomis. Jūs tampate Mokytojais žmonėms su kuriais susiduriate kasdieniniame gyvenime. Ne visi jus išgirs, atsiras tokių, kurie pasmerks, norės jus sutrypti, vadins paklydusiais iliuzijoje. Tačiau, jeigu jūsų širdies taurė bus užpildyta Meile iki pat viršaus – jūsų neužgaus nei pikti žodžiai, nei smerkiantys žvilgsniai.

Kai jums sunku, prisiminkite kalnų erelius, jiems nebaisus joks oras, lietus nubėga nuo jų plunksnų nesušlapindamas jų, o pučiantis vėjas tik padeda sklęsti virš kalnų viršūnių.  

Meilė ir Gerumas, Šviesa ir Išmintis lai taps jūsų gyvenimo palydovais. 

Atminkite, kad tik mylėdami kitą – jūs mokotės mylėti. Tik dalindamiesi vienas su kitu – jūs augate. Nesustokite kelio viduryje. Neabejokite nei savimi nei Mokytoju. Dalinkitės savo pergalėmis. Pasidalinkite vienas su kitu skausmu, jeigu jis netelpa krūtinėje.

Gyvenkite akis pakėlę į dangų. Dangus su jumis kalba Meilės kalba.

Atėnė Paladė