Kelias

Aš, Šviesos ir Meilės pasiuntinys, Išminties ir Teisingumo Deivė Atėnė Paladė, nusileidau į tavo erdvę.

 

Tu praėjai sunkų ir ilgą kelią. Sielos išlaisvinimo iš iliuzijos pančių Kelią.

Ar tau buvo lengva? Į šį klausimą gali atsakyti tik tu.

Ar tau buvo taip sunku, kad reikėjo viską mesti ir ieškoti lengvesnio kelio, kaip padarė daugelis, kurie ėjo su tavimi kartu…

Šiuo Keliu gali eiti tik stiprios, tvirtos, mylinčios visus ir visa Sielos. Sielos, kurios tiki Dievu, pasitiki savimi ir Mokytojais. Kelias, kuris ne veltui pramintas Rožių Keliu. Taip, Rožės – jos nepaprastai gražios, bet jų spygliai gali būti negailestingi, smingantys iki kaulų, skrodžiantys iki Širdies gelmių ir nėra lengva juos ištraukti. Tai Kelias, kuris skirtas eiti ne vienam. Kitaip tu būtum gimusi vienuoliu ir gyvenusi kur nors Nepale ar Tibeto kalnuose. Šis Kelias skirtas eiti vienam su savimi, bet kartu ir su visais, kurie buvo ir yra šalia tavęs. Tėvai, broliai ir seserys, giminaičiai ir artimieji, vyras ir jo šeima, kaimynai, komanda. Jie visi šalia tavęs – Mokytojai.

Nuo pat vaikystės tu buvai mokoma mylėti, besąlygiškai mylėti, prisimink…Nebuvo lengva, bet išgyvenai, nepalūžai.

Daug gerų žmonių sutikai savo aplinkoje einant gyvenimo keliu. Mes Mokytojai, visada buvome šalia.

Neleidome tau pasukti religijos keliu, šis kelias ne tau…

 

Tau skirtas kitas kelias – Meilės Kelias. Meilės Keliu eina žmonės gimę iš Meilės. 

Gyvendama viena – mylėti niekada neišmoksi, nebent savo šešėlį:)

Tik aplinka, kurioje gyveni, augini savo Sielą – gali atskleisti tau, ar tu jau moki mylėti. Ar žmonės, kurie su tavimi, jaučiasi šiltai, ar skleidžiasi jų širdelės, kai apkabini juos.

Dar visai neseniai tau buvo duota pamatyti, kaip yra, kai žmogus einantis dvasiniu Keliu, gyvena šešėlių karalystėje, meldžiasi stabams, o Dievo, gyvenančio kartu nemato…Juk Dievas, jo kibirkštis gyvena kiekvienoje žmogaus širdelėje ir visai nesvarbu, kad ta širdelė vaiko. Juk Dievas – tai Meilė, jeigu žmogus myli Dievą, vadinasi jis sugeba mylėti ir atleisti visiems, nes visur yra Jis – Dievas…

Mes esame Jo dalis. Jo Meilė ir Išmintis.

Mylėti gali būti sunku, tai priklausys nuo to, kaip giliai tu įsileisi Dievą į savo Širdį į savo Gyvenimą.

 

Aš, Atėnė Paladė, džiaugiuosi tavimi, pagaliau tu esi žmogus, atskleidęs šią paslaptį sau.

Pasidalink ja su visais:)