Kelias į Žvaigždžių namus

Motina Marija 2019 02 04

 

 

Meilė spindi tavo akyse,

Ji tyra, tarsi ašara ant skruosto.

Meilė auga jūsų širdyse,

Ten gyvena, žydi, noksta.

 

Atsivėrusi, išlaisvinta žmogaus širdis, 

Sugeba dalintis ir mylėti.

Išsiskleidusi, pakilusi širdis,

Savimi jau neša Dievo tyrą šviesą.

 

Tad prabusk, pakilk žmogau,

Rodyk savo širdį šviesai.

Meilės aukuras danguj,

Spindi, skleidžia tyrą Dievo šviesą.

 

Atsivėrusioms, pražydusioms širdims,

Meilės jūra tiesia kelią,

Į žvaigždžių namus – ji Sielas palydės,

Aplankyt gimtus namus, kiekviena Siela gali.