Darbas komandoje

Birželio 28 dienos vakare vykstame į Plungės ašramą, darbui komandoje į kurį kviečia Pakilę Dvasios Mokytojai.

Susirenkame keturiese – Andrius, Rita, Giedrius ir aš. Sustojame į ratuką ašramo centre. Pasijungia energijos ir jos dirba intensyviai, dažnis gana aukštas ir jis vis stiprėja. Prisijungia Mokytojai darbui, girdžiu kaip sako Andriui atsistoti viduryje, aš už jo. Rita pradeda giedoti OM garsą, skardžiu savo balsu, kuris skrodžia ne tik erdvę, bet ir kiekvieną kūno ląstelę. Prasideda darbas, kurio kol kas dar nesuvokiame. Andrius, kaip įkaltas stovi centre, suprantu kaip jam sunku, nes visas kūnas virpa. Po kurio laiko, Ritutė nustoja giedoti, išgirstu raginimą, kad tęstų giedojimą. Mokytojai paaiškina, kad Andriaus tankus fizinis kūnas labiausiai atitinka darbui, kurį reikia padaryti, jis turi pašalinti blokus nuo Žemės branduolio. Po kurio laiko energijos ima rimti, Andrius pasitraukia iš rato vidurio. Tada Ritutė eina link centro, o iš ten ima sklisti kažkas, ką reikia išvalyti, užsidegu žvakę ir imamės darbo. Kai pravalome, Rita pasitraukia ir aš lieku centre. Rankos dirba su Žemės branduoliu, galvoje sukasi Violetinės liepsnos liepimas. Staiga suvokiu, kad vyksta gimdymas, aš esu pribuvėja. Motina Žemė gimdo… Jausmas neapsakomas, drasko mane į keturias dalis, nežinau ar šaukti ar verkti. Rita sako, jeigu nori šaukti – šauk…Ir aš paleidžiu tokį garsą iš gelmės, su skausmu, garsas perskrodžia erdvę ir visą aplinką. Išsigąsti nėra kada, vyksta darbas. Keistas jausmas, jaučiu Žemę, lyg būčiau pati, tarsi gimdyčiau pati ir jaučiu tai, ką turiu daryti, kad viskas vyktų teisingai. Pasigirsta gili dejonė ir aš laikau rankose nuostabų Kristalą. Žemė pagimdė Kristalą, kuris padės keisti žmonijos sąmonę. Ašaros teka skruostais, rankos pačios kelia Kristalą į Dangų, į Saulę. Dievas palaimina Kristalą ir atiduoda jį atgal, Motinai Žemei. Nusilenkiu. Toks didžiulis meilės pliūpsnis skverbiasi iš širdies Motinai  Žemei.

Susėdame į ratuką, Andrius sako: „reikia kažką pagiedoti, gal Gayatri mantrą?“ Girdžiu, kaip Pasaulio Viešpats Gautama Buda, sako: „didžiuojuosi savo mokiniu:)“ Ir mes iš lėto, švelniai giedame Gayatri mantrą. 

OM BHUR BHUVAH SWAHA

TAT SAVITUR VARENJAM

BHARGO DEVASJE DHYMAHI

DHI JO JO NAH PRAČODAJAT

Gayatri mantra – tai visuotinė malda, kuria gali melstis visų šalių ir tikėjimų žmonės.

Giedame ilgai, aplinka, Žemė ir mūsų Širdutės, nurimsta, užsipildo Dieviškos Meilės ir tyrumo, švelnumo ir atjautos, visai gyvybei planetoje.

Apsikabiname, Nusilenkiame, Padėkojame Aukščiausiąjam, Pasaulio Motinai, Motinai Žemei, Mokytojams ir Angelams.

ALELIUJA