Būk manyje!

Motina Marija (2018 10 19)

O Visagale Dievo Šviesa manyje, Užsidek!

O Visagale, Dievo Meile manyje, Išsiskleisk!

Visa apimanti Kūrėjo Ugnie,

Būk manyje!

 

Su Tikėjimu, su Meile, Tyrumu,

Gyvenu Širdyje!

O Širdie, lik laisva per amžius,

Manyje!

 

Amžių kelias beribis,

Sujungė Širdis.

Išsiskleidusi Meilė,

Pasauly pasklis.

 

Su Tikėjimu, su Meile, Tyrumu,

Gyvenu Širdyje!

O Širdie, lik laisva per amžius,

Manyje!

 

Te liepsnos ir spindės,

Amžinoji Ugnis,

Iš kelionių ilgų

Į namus parlydės.

 

Su Tikėjimu, su Meile, Tyrumu,

Gyvenu Širdyje!

O Širdie, lik laisva per amžius,

Manyje!