Budėjimas

Nuoširdžiai Kviečiu, šeštadienį  11.18 d. 15:00 val. į Budėjimą už kenčiančias Tautas.

Laukiu Jūsų, Vilniaus g.126 II aukšte, Didžiosios Baltosios Brolijos Ašrame „AŠ ESU“

Kviečiu prisijungti mintimis, malda, giesme, šviesiausiais palinkėjimais Žemės planetai ir Žmonėms.

 

 

Su meile, Gailutė

tel. 8686 14159