Mylėdami – mes mokomės mylėti

Pasauliai susilieja. Mokytojai kiekvieną dieną priartėja prie jūsų vis arčiau. Ateis diena, kai Valdovų mokymas taps pasiekiamas kiekvienam, kuris atvėrė savo Širdį, spinduliuoja Meilę ir Gerumą.

Ateinantis laikotarpis nepaprastai sudėtingas Žemės planetai ir čia gyvenantiems žmonėms. Tačiau jis kartu ir suteikiantis daugybę galimybių pakilti į aukštesnį lygmenį kartu su planeta, jeigu tik to panorėsite, jeigu sugebėsite suvaldyti savo ego, principus, tapsite bebaimiais kalnų ereliais, kuriems nebaisus šaltas oras, vėjas ar lietus. Juk oras nesvarbus, kai kyli aukštyn į Šviesą. Nesvarbios tampa kliūtys, kai žinai, kad esi saugomas, mylimas, tavimi rūpinasi, globoja, suteikia tau žinių, kurios daugybę metų buvo paslėptos nuo žmonijos, kad nebūtų iškreiptos ir išniekintos.

Jūsų mylinčios širdys, skaitydamos kas dieną Mokytojų laiškus, po truputį užsipildo Išminties energijomis. Jūs tampate Mokytojais žmonėms su kuriais susiduriate kasdieniniame gyvenime. Ne visi jus išgirs, atsiras tokių, kurie pasmerks, norės jus sutrypti, vadins paklydusiais iliuzijoje. Tačiau, jeigu jūsų širdies taurė bus užpildyta Meile iki pat viršaus – jūsų neužgaus nei pikti žodžiai, nei smerkiantys žvilgsniai.

Kai jums sunku, prisiminkite kalnų erelius, jiems nebaisus joks oras, lietus nubėga nuo jų plunksnų nesušlapindamas jų, o pučiantis vėjas tik padeda sklęsti virš kalnų viršūnių.  

Meilė ir Gerumas, Šviesa ir Išmintis lai taps jūsų gyvenimo palydovais. 

Atminkite, kad tik mylėdami kitą – jūs mokotės mylėti. Tik dalindamiesi vienas su kitu – jūs augate. Nesustokite kelio viduryje. Neabejokite nei savimi nei Mokytoju. Dalinkitės savo pergalėmis. Pasidalinkite vienas su kitu skausmu, jeigu jis netelpa krūtinėje.

Gyvenkite akis pakėlę į dangų. Dangus su jumis kalba Meilės kalba.

Atėnė Paladė

Sąmoningas kvėpavimas „Sugrįžimas namo“ nukeliamas į sausio mėn.

Seeing that the universe gives birth to beings that are animate and wise, should it not be considered animate and wise itself? ~ Zeno of Citium

Mokykimės kurti savo Gyvenimą kartu su Kūrėju.

Galbūt iš pradžių svajonėse, meditacijoje arba sąmoningame kvėpavime.

Sąmoningo kvėpavimo sesijoje „Sugrįžimas namo“ ieškosime tų aukščiausių, tyriausių, švelniausių, sakraliausių Meilės energijos vibracijų, kurios gali mus parvesti namo. Bandysime pajausti, pamatyti šviesą, peržengti dualumo ribą, atrasti savyje beribį, bekraštį pasaulį, kuriame egzistuoja tik Šviesa ir Meilė. 

Pasitikėk savimi ir atverk Širdį susitikimui su Kūrėju, atverk Sielos duris ir įsileisk Meilę ir Išmintį į save.

 

 

Šis kvėpavimas neskirtas naujokams…

Informacija ir registracija tel. 8686 14159

 

Su meile, Gailutė

 

 

Sugrįžimas namo

Tikėk ir pasitikėk tuo, kas vyksta su tavimi ir šalia tavęs.

Kiekvienas praeis savo kelią tam tikru tempu su įvairiausiomis kliūtimis ir apribojimais, praradimais ir atradimais, kad galėtumėte išsilukštenti, sluoksnis po sluoksnio, kol atrasite save tikrą, be ego ir baimių, be prisirišimų ir nuopuolių žemyn.

Žemėje gyvenančio žmogaus kelias namo, į save nėra įmanomas visiems to panorėjusiems. Tik subrendusi ir pasiruošusi išsiskleisti žmogaus Siela gali priimti visus iššūkius skirtus jai. Kiekvienam savas laikas gimti, augti, bręsti ir sugrįžti namo. Jūs visi turite savo namus į kuriuos grįžtate kas vakarą, į kuriuos grįžtate po kelionių, į namus, kuriuose laukia jus mylinčios Širdys.

Siela taip pat turi savo namus. Sielų buveinė, kurioje ji gali atgauti jėgas, prisiminti gebėjimus ir vėl sugrįžti pas tave.

Siela, gali parvesti tave namo, į ten, kur gimei, o po to išėjai, kad vieną dieną galėtum sugrįžti. Tavo namai – tai Dievo Širdis. Sugrįžimas namo gali tęstis visą amžinybę. Siela turi būti tam pasiruošusi. Ir tikrai nereikia numirti, kad galėtum sugrįžti namo, pas Jį.

Gailute, tu turėjai meditaciją, kai ankstyvą rytą aš tave vedžiau namo. Durys atidarytos. Siela drąsi. Skrydžiui reikalingas ilgis ir plotis, aukštis ir gelmė, kad galėtum atrasti ir susijungti su tuo, kieno dalis buvai.

Prisimink ir pasidalink su visais, jeigu pavyko tau, turi pavykti ir kitiems.

Sąmonė turi išlikti skaidri, širdis rami ir skleidžianti Meilę. Tam procesui reikia laiko ir pasitikėjimo savimi. Kelti savo sąmonę aukštyn ir aukštyn tuo pačiu platyn ir gilyn, kol atrodo, kad praradai save, savo fizinį kūną. Esi tik tu ir begalybė, kuri pulsuoja įvairiausiomis spalvomis, šviesomis, sklinda tyriausia Meilės energija, kuria prisipildo kiekviena tavo ląstelė. Dievo Meilė ir Šviesa negali sudeginti žmogaus fizinio kūno, jeigu jis pasiruošęs, pasiruošęs pats tapti Meile ir Šviesa kitiems. Tik begalinis troškimas gyventi Gerume ir Meilėje gali atidaryti duris, atverti vartus namo.

Ir tai nėra joks stebuklas, nes tavyje, žmogau yra viskas – Visata ir žvaigždės, planetos ir saulės. Viskas tavyje.

Atverk Sielai duris namo. 

Aš, Atėnė Paladė, palydėsiu Tave.

Iki susitikimo:)

 

Budėjimas

I Love the violet cosmic colors in this photo. It reminds me of the womb and the feminine essence.

Mielieji,

Nuolankiai Kviečiame Jus 12.16 d. 15 val. šeštadienį, adresu Vilniaus g. 126 II a. į Budėjimą už kenčiančias tautas. 

Skaitysime Violetinės Liepsnos liepimus.

Prisijunkite mintimis, malda, giesme, šviesiausiais palinkėjimais Žemės planetai ir Žmonėms:)

Su meile, Gailutė

Kelias

Aš, Šviesos ir Meilės pasiuntinys, Išminties ir Teisingumo Deivė Atėnė Paladė, nusileidau į tavo erdvę.

 

Tu praėjai sunkų ir ilgą kelią. Sielos išlaisvinimo iš iliuzijos pančių Kelią.

Ar tau buvo lengva? Į šį klausimą gali atsakyti tik tu.

Ar tau buvo taip sunku, kad reikėjo viską mesti ir ieškoti lengvesnio kelio, kaip padarė daugelis, kurie ėjo su tavimi kartu…

Šiuo Keliu gali eiti tik stiprios, tvirtos, mylinčios visus ir visa Sielos. Sielos, kurios tiki Dievu, pasitiki savimi ir Mokytojais. Kelias, kuris ne veltui pramintas Rožių Keliu. Taip, Rožės – jos nepaprastai gražios, bet jų spygliai gali būti negailestingi, smingantys iki kaulų, skrodžiantys iki Širdies gelmių ir nėra lengva juos ištraukti. Tai Kelias, kuris skirtas eiti ne vienam. Kitaip tu būtum gimusi vienuoliu ir gyvenusi kur nors Nepale ar Tibeto kalnuose. Šis Kelias skirtas eiti vienam su savimi, bet kartu ir su visais, kurie buvo ir yra šalia tavęs. Tėvai, broliai ir seserys, giminaičiai ir artimieji, vyras ir jo šeima, kaimynai, komanda. Jie visi šalia tavęs – Mokytojai.

Nuo pat vaikystės tu buvai mokoma mylėti, besąlygiškai mylėti, prisimink…Nebuvo lengva, bet išgyvenai, nepalūžai.

Daug gerų žmonių sutikai savo aplinkoje einant gyvenimo keliu. Mes Mokytojai, visada buvome šalia.

Neleidome tau pasukti religijos keliu, šis kelias ne tau…

 

Tau skirtas kitas kelias – Meilės Kelias. Meilės Keliu eina žmonės gimę iš Meilės. 

Gyvendama viena – mylėti niekada neišmoksi, nebent savo šešėlį:)

Tik aplinka, kurioje gyveni, augini savo Sielą – gali atskleisti tau, ar tu jau moki mylėti. Ar žmonės, kurie su tavimi, jaučiasi šiltai, ar skleidžiasi jų širdelės, kai apkabini juos.

Dar visai neseniai tau buvo duota pamatyti, kaip yra, kai žmogus einantis dvasiniu Keliu, gyvena šešėlių karalystėje, meldžiasi stabams, o Dievo, gyvenančio kartu nemato…Juk Dievas, jo kibirkštis gyvena kiekvienoje žmogaus širdelėje ir visai nesvarbu, kad ta širdelė vaiko. Juk Dievas – tai Meilė, jeigu žmogus myli Dievą, vadinasi jis sugeba mylėti ir atleisti visiems, nes visur yra Jis – Dievas…

Mes esame Jo dalis. Jo Meilė ir Išmintis.

Mylėti gali būti sunku, tai priklausys nuo to, kaip giliai tu įsileisi Dievą į savo Širdį į savo Gyvenimą.

 

Aš, Atėnė Paladė, džiaugiuosi tavimi, pagaliau tu esi žmogus, atskleidęs šią paslaptį sau.

Pasidalink ja su visais:)

 

Sąmoningo Kvėpavimo sesija

GIFS HERMOSOS: FLORES MARIPOSAS ETC ENCONTRADAS EN LA WEB

Kviečiu šeštadienį 12.16 d. 13 val. į Sąmoningo kvėpavimo sesiją „AŠ ESU – MEILĖ“

Registracija tel. 8686 14159

Atsilyginimas 15 Eur.

 

Su meile, Gailutė

 

 

 

Budėjimas

 

Akiane's painting

Mielieji,

Nuolankiai Kviečiame Jus, 12.02 d. 15 val. šeštadienį, adresu Vilniaus g. 126 II a. į Budėjimą už kenčiančias tautas. 

 

Prisijunkite mintimis, malda, giesme, šviesiausiais palinkėjimais Žemės planetai ir Žmonėms.

 

Su meile, Gailutė

 

 

Sąmoningas kvėpavimas Širdimi

- Mobile FunBlog

Nuo pat vaikystės Žmogus gali jausti meilės trūkumą iš tėvų, vėliau iš draugų, sutuoktinių…barniai, skyrybos, neištikimybė…

Per Gyvenimą mes susiduriame su įvairiausiais sunkumais ir situacijomis, kurios po truputėlį lyg dulkės nusėda ant Širdies sienelių, kurios laikui bėgant formuojasi į sunkius energetinius blokus, ligas, ko pasekoje užsidaro Širdies čakra.

Sąmoningo kvėpavimo metu, mes pildysime Širdelę Meilės, Gerumo energija, Valysime Širdies erdvę, eisime į jos gelmę, galbūt pavyks išgirsti savo Širdies balsą, savo AŠ ESU balsą,  Sielos balsą…

 

Kviečiu į Sąmoningo Kvėpavimo sesiją, Vilniaus g. 126, II aukštas, Šiauliai, Gruodžio mėn. 02 d. 12 val. 

Atsilyginimas 15 Eur. arba paaukojimas iš Širdies 🙂

Smulkesnė info, registracija tel.8686 14159

 

Su meile, Gailutė

 

 

 

 

Sąmoningas kvėpavimas, meditacija „Širdies valymas“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „širdies valymas“

 

Mūsų Širdis yra Sielos sostas, mūsų AŠ ESU  buveinė, mumyse. 

Jeigu Žmogaus Širdis yra tyra, Žmogus bus tyras, kilnus, rūpestingas, mokantis bendrauti su bet kokiu žmogumi, matydamas kitame dieviškumą. 

Stipri ir mylinti Širdis leis suprasti ir priimti žmones jų nekritikuojant, nesmerkiant, neteisiant. 

Atvira Žmogaus Širdis lengvai ir paprastai spinduliuos vidinę ramybę ir laimę, suvokiant, kad mylėti – tai reiškia nesavanaudiškai atiduoti save, nesitikint nieko atgal, nes tik duodamas Žmogus gali būti laimingas. 

 

Mūsų širdelę neigiamai įtakoja ir blokuoja neharmoningos emocijos – apmaudas, pyktis, pavydas, neapykanta, baimė, beviltiškumas, nusivylimas, netikėjimas.

Dėl patirtų žemo dažnio jausmų tiesiog atsiranda meilės trūkumas ir širdelė palengva užsidaro, žmogus tampa piktas, niūrus, jam pasidaro sunku gyventi, gyvenimas tampa kančia…

Sąmoningo Kvėpavimo metu, griausime skausmingus blokus, valysime energetines šiukšles, ir pildysime tyra, šviesia Dieviška Meilės energija…

 

Nuoširdžiai Kviečiu į Sąmoningo Kvėpavimo sesiją 2017 11 25 d. 12 val. adresu, Vilniaus g. 126 II aukštas.

Registracija sms žinute 8686 14159, Gailutė

Atsilyginimas 15 Eur.