Meditacija „Triklostė Liepsna“

Kovo 3 d. (šeštadienį) 14 val. kviečiame į meditaciją “Triklostė liepsna“.

Meditaciją ves Gailutė. 

Susitikimas vyks  Žolynų g. 13, Varkalių k. Plungės r.

Telefonas pasiteiravimui 8-615-16063 (Kazys)

Malda Žemės Triklostei Liepsnai

Kviečiu prisijungti maldoje už Žemės Triklostę Liepsną, šeštadienį 15 val. Vilniaus g.126 II a. Šiauliai.

 

Galite skaityti liepimus:

„Dievo pašlovinimas“, „Violetinė Ugnis“, „AŠ ESU Širdies Šviesa“, „AŠ ESU Violetinė Liepsna“, „Spindinti Spiralinė Violetinė Liepsna“, „O Sen Žermenai, atsiųsk Violetinę Liepsną“,“Įsakas dėl Laisvės Šventosios Šviesos“, „Daugiau Violetinės Liepsnos“, „Kalba Laisvės Liepsna“, „Subalansuok Triklostę Liepsną Manyje“

arba kalbėti Jums įprastas maldas, rožinius, mantras.

Svarbu, Jūsų atvira mylinti Širdis 🙂

 

Su meile ir pagarba, Gailutė

informacija tel.+370686 14159

e.p. violetineliepsna@gmail.com

Sąmoningo Kvėpavimo sesija

presencia yo soy hd - Buscar con Google

Nuoširdžiai kviečiu į Sąmoningo kvėpavimo sesiją, vasario mėn. 03 d. 13 val.

Į Žemę atėjusios naujos energijos, sukėlė mumyse chaosą, iškėlė užsistovėjusias senas energijas, kurias mūsų fizinis kūnas stengiasi paleisti per ligas, pykčius, barnius, įtampas…

Sąmoningas kvėpavimas padeda subalansuoti, charmonizuoti struktūras, paleisti užspaustas sunkias energijas, kurios pasidarė kaip našta.

Kvėpavimo metu, atsipalaidavęs fizinis kūnas paleidžia senus emocinius įrašus, skausmą, kančią, negatyvias situacijas. Pildysime savo Širdelę, besąlygine meile, šviesa ir gerumu.

 

 

su meile, Gailutė

 

Kvietimas maldai

Decrees of the "I AM" for Healing

 

Kviečiu prisijungti maldoje už Žemės Triklostę Liepsną, šeštadienį 15 val. Vilniaus g.126 II a. Šiauliai.

 

Taip pat Jūs galite skaityti Violetinės Liepsnos liepimus namuose:

„Dievo pašlovinimas“, „Violetinė Ugnis“, „AŠ ESU Širdies Šviesa“, „AŠ ESU Violetinė Liepsna“, „Spindinti Spiralinė Violetinė Liepsna“, „O Sen Žermenai, atsiųsk Violetinę Liepsną“,“Įsakas dėl Laisvės Šventosios Šviesos“, „Daugiau Violetinės Liepsnos“, „Kalba Laisvės Liepsna“, „Subalansuok Triklostę Liepsną Manyje“

arba kalbėti Jums įprastas maldas, rožinius, mantras.

Svarbu, Jūsų atvira mylinti Širdis 🙂

 

Su meile ir pagarba, Gailutė

informacija tel.+370686 14159

e.p. violetineliepsna@gmail.com

 

Užrakintos Širdys

I Like It As Above So Below...From Now To Eternity !... http://samissomarspace.wordpress.com

Mokytojų prašymu, dalinuosi su Jumis laišku, kurį gavau 2016 06 15 dieną.

Visa paslaptis yra užrakinta jumyse.

Žmonių širdyse. 

Kai atversite savo širdis, kai degs jūsų triklostė liepsna, kaip ji degė Lemūrijos laikais, žmonės susigrąžins Dievo Galią, Dievo Išmintį ir Dievo Meilę.

Bet iki to laiko jūs turite pasikeisti ir būti verti, kad jūsų širdžių liepsna būtų atrakinta.

Praėjo daug amžių nuo žmonijos nuopolio, nuo antrosios žmonijos rasės, kai žmonių širdys buvo užrakintos.

Aukso amžiaus energijos žmonės nepajaus iki to laiko, kol nepasikeis jų sąmonė.

Jūsų planetoje karaliauja tamsa, karai, skurdas – materialus ir dvasinis, nėra harmonijos, meilės, atjautos, jūs nemokate rūpintis vienas kitu…Jums toli iki tyros, nesuterštos Dievo Meilės, jūsų didžioji dauguma vis dar netikite Dievu, nepasitikite juo, esate baukštūs ir priklausomi nuo sistemos, nuo kolektyvinės sąmonės, Žemės vaikai…

Ir jeigu tik jūs žinotumėte, kad jūsų širdys užrakintos nuo jūsų pačių, nes atrakinus širdis po truputėlį grįžta Dieviškos savybės, bet tam reikia suvaldyti savo egoistiškumą, pavydą, baimę. Anksčiau laiko atrakinta širdis gali padaryti žalos ne tik pačiam žmogui bet ir aplinkiniams.

Todėl tau, Gailute ir duota Galia atrakinti, subalansuoti žmonių širdutes. Turi su didžiule atsakomybe priimti šią tau suteiktą Galią, kad nepridarytum žalos. Dievas tavimi pasitiki, nes labai myli tave ir žino, kad niekada jo neišduosi.

Kvietimas

Юлия Легчанова (Yulia Legchanova)

 

Sen Žermeno vardu, kviečiu visus Žmones prisijungti maldoje už Žemės Triklostę Liepsną, kiekvieną šeštadienį 15 val.

Jūs galite skaityti Violetinės Liepsnos liepimus:

„Dievo pašlovinimas“, „Violetinė Ugnis“, „AŠ ESU Širdies Šviesa“, „AŠ ESU Violetinė Liepsna“, „Spindinti Spiralinė Violetinė Liepsna“, „O Sen Žermenai, atsiųsk Violetinę Liepsną“,“Įsakas dėl Laisvės Šventosios Šviesos“, „Daugiau Violetinės Liepsnos“, „Kalba Laisvės Liepsna“, „Subalansuok Triklostę Liepsną Manyje“

Galite skaityti Jums įprastas maldas, rožinius, mantras.

Svarbu, Jūsų atvira mylinti Širdis 🙂

 

Su meile ir pagarba, Gailutė

informacija tel.+370686 14159

e.p. violetineliepsna@gmail.com

 

 

Esate pašaukti veikti!

 

Didysis Dieviškasis Nukreipėjas

Žmonija pavargo nuo savo pačių sukurtos karmos.

Buvo duotas laikas – keisti save, mokytis gyventi meilėje ir gerume. Tas laikas, jis nesibaigė, tik sąlygos mokytis pasunkėjo. Pasunkėjo dėl to, kad į Žemės planetos kolektyvinę sąmonę nusileido Aukštesnioji sąmonė, kuri laužo, traiško blokus, senas programas, įsitikinimus, požiūrį į gyvenimą. Kai žmogus gyvena įtampoje, kančioje, skausme – tuo gyvena ir Žemės planeta. Mūsų mintys, veiksmai, poelgiai – stipriai įtakoja Žemės Širdį, jos Triklostę Liepsną. Žmogus turi širdį. Žemės planeta taip pat turi širdį. Manau, kad kiekvienas žmogus patyrė širdies skausmą. Šiuo metu Jūsų Žemės planeta patiria didžiulį Širdies skausmą. Skausmą, kurio nenumalšinsi jokiais vaistais. Žemės planetos širdies, jos Triklostės Liepsnos skausmą gali išgydyti atsivėrusios žmonių širdys, kupinos Meilės ir Gerumo, Šypsenų ir Juoko, Maldos ir Meditacijos ir visko, kas jus pakylėja, dėl ko jūs galite jaustis laimingi. Įvairios dvasinės praktikos, kurios skaistina ir grynina jūsų struktūras, jūsų kūnus, harmonizuoja jus ir aplinką kur esate, gyvenate, dirbate. Vienas harmoningas, mylintis žmogus gali išspinduliuoti Meilės energijos srautą aplink save ir išvalyti visą susikaupusį negatyvą kelių kilometrų spinduliu. Vienas… O jeigu susirinktumėte daugiau, į grupes, komandas, bendruomenes – jums pasisektų harmonizuoti aplinką šimto kilometrų spinduliu.

Atėjo laikas veikti, kurti, mylėti – ne dėl savęs, savo gerbūvio, bet dėl planetos, kurioje gyvenate harmonijos atstatymo.

Tie Žmonės, į kuriuos kreipiuosi, esate pašaukti veikti.

Imkite vienas kitą už rankų ir pirmyn!

Neškite Meilės vėliavą iškėlę aukštai ir tegul jūsų nepaklupdys jokios audros, vėjai ar lietūs, kol jumyse plaka Meilės Ugnis.

 

Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, komandos darbas

The Homo Sapien was the result of a cross breeding of the genes from our native Earth primates with those of advanced beings from other worlds. Man of Earth was created about 200,000 years ago, by beings from other worlds who used their own DNA in the blending. And, over time, there came to be many species of Human beings on the Earth, each of which was evolving simultaneously.

 

Darbas vyko Plungėje, ašrame 2018.01. 20 dieną.

 Atsivežiau į žvakutę, norėjau uždegti ją Didžiąjam Dieviškąjam Nukreipėjui.

Tačiau, priėjus prie altoriaus, širdimi pajaučiau, kad žvakutę turiu uždegti Dievo garbei.

Kai susirinko komanda, žvakutė jau buvo užgesusi 🙁  Nudegė žvakutės knatas ir liepsna užgęso.. bandau uždegti iš naujo, vaškas šyla, bet liepsna nedega…tada padarau duobutę aplink žvakės knatą, šildau ugnimi ir liepsna švelniai mirksėdama ima degti 🙂

Komanda sustojame ašramo viduryje, prisijungia Didysis Dieviškasis Nukreipėjas. Pasako užduotį: „Mes turime atgaivinti Žemės Triklostės Liepsnos degimą“ Šiuo metu Liepsna dega labai silpnai, kodėl – priežastis išaiškėjo vėliau.

Prisijungė energijos, atsiklaupusi ėmiau dirbti su Žemės planetos Ugnimi. Iš pradžių energijos bandė gaivinti, kelti Liepsną aukštyn, bet neilgai trukus, pradėjo lysti įvairiausi tamsumai, kurie temdė, slopino Liepsnos degimą, mane ėmė pykinti, jausmas, kad valau kraterį, traukiau ir tempiau iš Žemės gelmių visokiausius nešvarumus. Energijos dirbo labai stiprios, po to valymas kilo į Žemės paviršių, valė erdvę ir rinko tarsi energetinius nuodus iš aplinkos. Atsistojau ir pradėjau eiti atsisukusi veidu į komandą, energijos vis dar dirbo ir staiga pradėjau verkti, taip skaudžiai, kad atrodė širdis suplyš. Nesupratau skausmo priežasties… tik, pasibaigus darbui suvokiau, kad skausmas ėjo iš Žmonijos, kurios atstovais buvo komandos nariai. Žmonija spinduliavo tai, kas temdė Triklostės Liepsnos Ugnį.

Tada viskas nurimo, prisijungė Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, papasakojo viską iki smulkmenų ir ženklų, susijusių su šios dienos darbu. Kaip ir viskas baigėsi, tačiau…

Ramunė susirietė į kamuoliuką, skausmas ir rauda ėmė lietis iš jos krūtinės. Mes nežinojome, kaip jai padėti…Didysis Dieviškasis Nukreipėjas pasakė, kad tai susiję su  praeitimi.

Jis paprašė komandos narių atsigulti sąmoningam kvėpavimui, meditacijai. Suvokiau, kad bus Kelionė į save į savo pradžių pradžią į Šaltinį.

Keistai elgėsi komanda:)…Atsigulė du žmonės, kiti liko sėdėti arba gulėti susirietus…

Mokytojas gražiai vedė mus namų link, priminė, kad mūsų Siela turi sparnus ir ji gali skristi. Mes galime leisti jai skristi, jeigu pasitikime, jeigu esame pasiruošę, su meile per kvėpavimą keliauti Dieviškojo Šaltinio link. Ėjo laikas, tačiau jaučiau, kad niekas nevyksta…Didysis Dieviškasis Nukreipėjas tiesiog norėjo parodyti mums visiems, kad mūsų Sielos negali skristi, jeigu mus kausto nepasitikėjimas, skausmas, baimė ir t.t. tiesiog mus kausto tos sunkios energijos, kurios neleidžia Sielai skristi, slopina mūsų Triklostės Liepsnos degimą, o tuo pačiu ir Žemės planetos Triklostė Liepsna gęsta dėl žmonių užspaustų žemo dažnio energijų.

   

 

 

Sąmoningas kvėpavimas „Kas AŠ ESU?“

Awaken.... Once, all life in the universe knew the Flower of Life as the creation pattern - the geometrical design leading us into and out of physical existence. Then from a very high state of consciousness, we fell asleep and forgot who we were. Now we are Rising up from that sleep, shaking old, stale beliefs from our minds and glimpsing the Golden Light of this New Dawn streaming through the windows of perception.

 

Nuoširdžiai kviečiu į Sąmoningo kvėpavimo sesiją 2018 01 06 d. 13 val. 

Visa informacija telefonu, 8686 14159

15 val. Kviečiu prisijungti maldoje už kenčiančius Planetos Žmones, vaikus, moteris, vyrus, senučius…Atverkime Širdis Meilei…Te susijungsime visi maldos lauke, ir nesvarbu, kad Tu, gyveni kitame mieste arba kaime, kitoje šalyje arba žemyne…Kenčiančio Žmogaus skausmas paliečia kiekvieno planetoje gyvenančio Žmogaus Širdį…Jei gali – atliepk, atliepk taip, kaip moka tik Tavo Širdis.

Pagarbiai, meilės ugnyje Gailutė

12.22 d. 16 val. Maldos valandėlė

Below the starry clusters bright

Mielieji,

Nuolankiai Kviečiame Jus 12.22 d. 16 val. penktadienį, adresu Vilniaus g. 126 II a. maldos valandėlei. 

Skaitysime Violetinės Liepsnos liepimus.

Prisijunkite mintimis, malda, giesme, šviesiausiais palinkėjimais Žemės planetai ir Žmonėms:)

Su meile, Gailutė