Kvietimas maldos valandėlei Žemės planetos Triklostei Liepsnai

 

Šventosios ugnies tikslas – išlaisvinti jus, transmutuoti jumyse tai, kas trukdo, kas kelia nesantarvę, kas iš tikrųjų sulaiko jus nuo žengimo į jūsų Dievo laisvę.

Kai jūs jaučiate Dievo ryžtą, tokį, kokį turi angeliškos esybės, kai niekas, absoliučiai niekas negali sutrukdyti jūsų amžinai pažangai, jūs taip pat stipriai paimkite mus už rankos, kaip mes imame jūsų ranką. Ir mums pasakykite karštai ir ugningai:

„Aš irgi esu kosminė esybė. AŠ ESU šventosios ugnies esybė. AŠ ESU čia iš Dievo malonės. AŠ ESU ir Visagalio Dievo valdžia valdau protą,  žinojimą ir išmintį, kad sukurčiau robulybę!“ (Ugninės stichijos kunigaikštis Oromasis)

Kiekvieną vasaros šeštadienį 18 val. kviečiu Jus kalbėti liepimus kartu arba atskirai…Apsijunkime maldoje savo širdžių liepsnomis…

 

Laukiu Jūsų, Vilniaus g. 126 II aukštas, Šiauliai

 

Su meile, Gailutė 🙂

Violetinės Liepsnos liepimai, Žemės Triklostei Liepsnai

 

Violetinė liepsna išlaisvindama atleidžia;

Transmutuodama, absorbuoja;

Ištrina buvusius karmos įrašus;

Išlygina energijos srautą tarp jūsų ir kitų gyvybės srautų ir tiesiog stumia į gyvojo Dievo glėbį.

 

Kviečiu šeštadienį 15 val. į Violetinės Liepsnos popietę, maldomis palaikyti Žemės Triklostę Liepsną.

su meile, Gailutė

Maldos valandėlė už Žemės planetos Triklostę Liepsną

Kviečiu prisijungti maldoje už Žemės Triklostę Liepsną, šeštadienį 15 val. Vilniaus g.126 II a. Šiauliai.

Galite skaityti liepimus:

„Dievo pašlovinimas“, „Violetinė Ugnis“, „AŠ ESU Širdies Šviesa“, „AŠ ESU Violetinė Liepsna“, „Spindinti Spiralinė Violetinė Liepsna“, „O Sen Žermenai, atsiųsk Violetinę Liepsną“,“Įsakas dėl Laisvės Šventosios Šviesos“, „Daugiau Violetinės Liepsnos“, „Kalba Laisvės Liepsna“, „Subalansuok Triklostę Liepsną Manyje“

arba kalbėti Jums įprastas maldas, rožinius, mantras.

 

 

Su meile ir pagarba, Gailutė

informacija tel.+370686 14159

e.p. violetineliepsna@gmail.com

Maldos popietė 03.31 d. 15 val.

Kviečiu prisijungti maldoje, skaitome Violetinės Liepsnos liepimus už Žemės Triklostę Liepsną, šeštadienį 15 val. Vilniaus g.126 II a. Šiauliai.

 

 

 

Su meile ir pagarba, Gailutė

informacija tel.+370686 14159

e.p. violetineliepsna@gmail.com

Hiperaktyvaus kvėpavimo sesija „Pažink save“ 03.24 d. 13 val.

Как сознание управляет материей

Nuoširdžiai kviečiu į Hiperaktyvaus kvėpavimo sesiją „Pažink save“.

Apie Hiperaktyvų kvėpavimą, galite paskaityti http://www.asesu.eu/hiperaktyvus-kvepavimas/.

 

Rekomenduojama prieš sesiją nevalgyti bent 2 val.

Patogiai apsirengti.

Būtina registracija, galima sms žinute 🙂

Atsilyginimas 15 Eur.

 

Su meile, Gailutė:)

Tel. 8686 14159

Maldos popietė šeštadienį 15 val.

Kviečiu prisijungti maldoje už Žemės Triklostę Liepsną, šeštadienį 15 val. Vilniaus g.126 II a. Šiauliai.

Galite skaityti liepimus:

„Dievo pašlovinimas“, „Violetinė Ugnis“, „AŠ ESU Širdies Šviesa“, „AŠ ESU Violetinė Liepsna“, „Spindinti Spiralinė Violetinė Liepsna“, „O Sen Žermenai, atsiųsk Violetinę Liepsną“,“Įsakas dėl Laisvės Šventosios Šviesos“, „Daugiau Violetinės Liepsnos“, „Kalba Laisvės Liepsna“, „Subalansuok Triklostę Liepsną Manyje“.

arba kalbėti Jums įprastas maldas, rožinius, mantras.

Svarbu, Jūsų atvira mylinti Širdis 🙂

 

 

Su meile ir pagarba, Gailutė

informacija tel.+370686 14159

e.p. violetineliepsna@gmail.com

Sąmoningas kvėpavimas 03.17 d. 13 val.

@hsummer11

Kviečiu į Sąmoningo kvėpavimo sesiją „Atverk Širdį Sielai“

„Žmonės, kurie jaučiate, kad kažko trūksta, kad savęs neišreiškiate taip, kaip širdis norėtų, žinokite, siela dar nesusiliejo su jumis per jūsų kasdienę veiklą. Siela liūdi. O ją išgirsti galite per vidinį balsą, per nuojautą, per Gyvenimo pateiktus pasiūlymus. Atjunkite mintį nuo savo rūpesčių ir pažvelkite į širdį ir ko gi ji iš tikro nori?“ 

(https://pazinimolink.com/2017/05/02/leiskite-sielai-gyventi)

Atsilyginimas 15 Eur.

Registracija sms žinute 🙂

 

Sąmoningas Kvėpavimas 04 d. sekmadienį 14 val.

„Ne viskas perduodama tik žodžiu. Didžioji tiesa perduodama per vibraciją, per potyrį, kurį išgyvenate pajusdami besąlyginę meilę, gerumą, saugumą. Tiesa yra begalinė kaip ir visas beribis pasaulis. Sukonkretinti ją taip, kad galėtumėte ją suvokti protu – neįmanoma. Bet įmanoma perduoti visą tiesą, visą meilę per vibraciją. Per mažą impulsą besąlyginės meilės. Žinokite, kad viską išjausti galite širdimi. Protas daug ko nėra pajėgus identifikuoti, protas vertina, analizuoja, jam reikalinga patirtis. O  kokia gali būti ateities patirtis, arba kokia gali būti subtiliojo pasaulio patirtis, jei protas yra žemiškojo pasaulio dalis. Jis nepažįsta subtiliojo pasaulio, o širdis pažįsta. Širdis – tai siela, o siela žino tą, kitą pasaulį ir jeigu šiandieną jus valdo protas, jūs galite pažinti tik materialųjį pasaulį. Galite teoriškai susipažinti su subtiliuoju pasauliu, bet atmintis sugrįžta per širdį, per gebėjimą mylėti save, kitą žmogų ir Dievą. Žinojimas ateina per širdį, tai atverkite savo širdis besąlyginei meilei ir įsileiskite žinojimą į save“. Elohimė Anastasija.

Į save per Kvėpavimą, todėl, nuoširdžiai kviečiu į Sąmoningo Kvėpavimo sesiją kovo 04 d. (sekmadienį), 14 val. adresu, Vilniaus g. 126 II a. Šiauliai

Atsilyginimas 15 Eur.

Pagarbiai, iš mylinčios širdies, Gailutė

Tel. 8686 14159