Maldos

Lotosas Širdyje

Pasaulio Motina 2019 07 11

 

Pasaulis nori Taikos,

Kad žmonių širdys spindėtų.

Pasaulis nori Šviesos,

Kad žemėj lotosai žydėtų.

 

Suspindo žvaigždė aukštai danguje,

Ir nušvietė meilė pasaulį.

Tikėjimą tyrą žmonių širdyse,

Pažadina tekanti saulė.

 

Pražydęs lotosas žmogaus širdyje,

Apglėbti gali pasaulį.

Jo Meilė beribė, neturi krantų,

Tarytum tekanti saulė.

 

 

 

 Kelias į Žvaigždžių namus

Motina Marija 2019 02 04

 

Meilė spindi tavo akyse,

Ji tyra, tarsi ašara ant skruosto.

Meilė auga jūsų širdyse,

Ten gyvena, žydi, noksta.

 

Atsivėrusi, išlaisvinta žmogaus širdis, 

Sugeba dalintis ir mylėti.

Išsiskleidusi, pakilusi širdis,

Savimi jau neša Dievo tyrą šviesą.

 

Tad prabusk, pakilk žmogau,

Rodyk savo širdį šviesai.

Meilės aukuras danguj,

Spindi, skleidžia tyrą Dievo šviesą.

 

Atsivėrusioms, pražydusioms širdims,

Meilės jūra tiesia kelią,

Į žvaigždžių namus – ji Sielas palydės,

Aplankyt gimtus namus, kiekviena Siela gali.

 

 

Lenkiuosi žemai

Motina Marija 2019 01 27

 

Myliu, dėkoju,

Lenkiuosi žemai.

Visatą užpildo

 Tyrieji jausmai.

 

Prabudusios širdys

Taip ilgis šviesos,

Tikėjimo Duona

Subręsta delnuos.

 

Raidėm nerašyta

Dievų išmintis,

Pabels į kiekvieno

Atvertas duris.

 

Ar sninga, ar lietūs,

Ar saulė aukštai,

Išgirdęs kvietimą

Pakilt privalai.

 

Taip bunda,

Taip bręsta – kiekvieno širdis.

Svajonėse gimsta

Didi ateitis.

 

 

Būk manyje

Motina Marija 2018 10 19

 

 O Visagale Dievo Šviesa manyje, Užsidek!

O Visagale, Dievo Meile manyje, Išsiskleisk!

Visa apimanti Kūrėjo Ugnie,

Būk manyje!

 

Su Tikėjimu, su Meile, Tyrumu,

Gyvenu Širdyje!

O Širdie, lik laisva per amžius,

Manyje!

 

Amžių kelias beribis,

Sujungė Širdis.

Išsiskleidusi Meilė,

Pasauly pasklis.

 

Su Tikėjimu, su Meile, Tyrumu,

Gyvenu Širdyje!

O Širdie, lik laisva per amžius,

Manyje!

 

Te liepsnos ir spindės,

Amžinoji Ugnis,

Iš kelionių ilgų

Į namus parlydės.

 

Su Tikėjimu, su Meile, Tyrumu,

Gyvenu Širdyje!

O Širdie, lik laisva per amžius,

Manyje!

 

 

Tu Meilės Angelo apsaugotas esi

Motina Marija 2018 09 06

 

Pasaulis mūsų begalinis,

Jis kupinas karštų žmonių širdžių.

Žvaigždžių lietus nuplauna dulkes,

Sidabro gijom apšviečia kelius.

 

Priimk į širdį Dievo žodį tyrą,

Pakelk į dangų, meilės kupinas akis.

Atverki širdį, nebijoki!

Tu Meilės Angelo apsaugotas esi. 

 

O Didis Žemės ir Dangaus Kūrėjau,

Lenkiuosi Tau žemai.

Atverki širdį – Meilė liejas!

Pasaulis bunda, ar matai?

 

Varpai jau gaudžia – skelbia žinią,

Kad Dangaus vartai atverti.

Parodyk Dievui savo Širdį!

Tu Meilės Angelo apsaugotas esi.