Apie mane

Sveiki 💜

Savo Dvasinį Kelią pradėjau skaitydama S. Lazarevo knygas. Tuo metu mane stebino ir džiugino jo metodas gydyti žmones, harmonizuoti gyvenimo situacijas – malda. Buvau sužavėta maldos Galia. 

Vėliau, nuo 2004 metų į mano gyvenimą atėjo Mark L. ir Elizabeth Clare Prophet „Ištarto Žodžio Mokslas“ knyga. Jų, dabar jau Pakilusių Valdovų mokymas,  žadino mane iš iliuzijos sapno:) Pradėjau skaityti Violetinės Liepsnos liepimus, jausti jų galią. 

Eidama Keliu – Budizmo, meditacijos, sąmoningo kvėpavimo praktikų mokiausi pas N.G. Wolmer, Hiperaktyvaus (holotropinio) kvėpavimo pagrindus mokiausi pas R. Karecką. Taikos Kelių – pas Jasmuheen. Skaičiau Pakilusių Mokytojų laiškus, gautus per T. Mikušiną.

Piligriminės kelionės po Egiptą, Nepalą, Indiją, Šventą Izraelio Žemę, Jordaniją, Tailandą, Kombodžą – plėtė mano sąmonę, žadino, leido prisiliesti, prisiminti savo buvusius įsikūnijimus, kai kuriuos gebėjimus.

Eidama Dvasiniu keliu stengiausi savarankiškai ieškoti ryšio su Pakilusiais Dvasiniais Mokytojais. Meditacijose „prisijungdavo“ Valdovas Sen Žermenas, vėliau tapau El Morijos, po to Jėzaus, Šyvos mokine.

2016 m. birželio mėn. 07 d. Viešpats  El Morija paskelbė, kad esu Didžiosios Baltosios Brolijos* pasiuntinė.  Į šį įsikūnijimą atėjau būdama Sanat Kumaros pasiuntiniu. Esu Triklostės Liepsnos saugotoja Žemėje.

 

Esu Didžiosios Baltosios Brolijos mokinė, stengiuosi būti Mokytojų rankos, kojos, padedu dirbti tuos darbus, kuriuos dirbtų Mokytojai gyvendami Žemėje. Šis Kelias nėra lengvas, kaip sakė Mokytojai, tam reikalingas ilgas, ne vieno įsikūnijimo kelias gyventi tarnystėje, kad Valdovai galėtu pasitikėti. Mokausi eiti šiuo keliu, suklumpu, keliuosi, ir vėl einu…Savo širdį atveriu Pakilusių Valdovų, Išminties Valdovų mokymui ir vedimui, apie tai:

(http://gyvenimokeliu.ucoz.com/news/aukuro_sviesa/2017-03-20-789).

Valdovų vedimu 2015 m. lapkritį susipažinau su Violeta iš Plungės:) Nuo mūsų susitikimo, Gyvenimo Kelias prasiplėtė:)…įgavo dar daugiau spalvų, įvykių, gebėjimų, Dievo duota man galia, gydyti žmones aukšto dažnio Dieviška energija, padėti išsilaisvinti iš amžius gyvenusių, o dabar bundančių reptilijų Žmogaus struktūroje…

Susipažinau su Žmonėmis, kurie gyvena Tarnystėje, Meilėje ir Gerume – Žemės planetai ir Žmonėms.

Aš myliu Dievą, Esybę, Sielą, Valdovus, Bendraminčius ir Kelią, kuriuo einu 🙂

Myliu Žemės planetą, Žmones ir visas gyvas būtybes 🙂

Meilę Žemei, Žmonėms aš išreiškiu per maldą, meditaciją. Nesieju savęs su jokia religija. Kalbu Violetinės Liepsnos liepimus, praktikuoju Budistines Dharanes, mantras, skaitau Sūtras, Rožinius, giedu OM. Stengiuosi gyventi Dieviškajame Meilės ir Gerumo sraute.

Nuoširdžiai Kviečiu ir Jus, prisijunkite, eikime kartu 🙂


Pagarbiai, Meilėje:)  Gailutė Zokaitė Koncienė
Tel. +370686 14159
EL.pašto adresas: violetineliepsna@gmail.com
 

Didžioji Baltoji Brolija

Vakarų šventųjų ir Rytų adeptų, susivienijusių su gyvojo Dievo Dvasia ir sudarančių dangaus kariauną, dvasinis ordinas. Jie praėjo karmos ir inkarnacijos ciklus ir pakilo į tą aukščiausią realybę, kuri yra amžinoji sielos gyvenimo buveinė. Didžiosios Baltosios Brolijos Pakylėtieji Valdovai, susivieniję dėl žmonių brolijos aukščiausiųjų tikslų ir globojami Dievo Tėvystės, gimė visų epochų kiekvienoje kultūroje ir religijoje, kad per ekonominę plėtrą įkvėptų kūrybinius švietimo, mokslo ir meno, Dievo vyriausybės ir gausingos Gyvybės laimėjimus. Žodis „baltas“ apibūdina ne rasę, o baltos šviesos, supančios jų atvaizdus, aurą (aureolę). Brolija taip pat įjungia į savo gretas šiek tiek Pakylėtųjų Valdovų nepakylėtų čelų.

Didieji Baltieji Broliai, kurie trokšdami padėti žmonijai, savanoriškai atsisakė pasiektos Aukščiausios Būties pakopos – Nirvanos, ir užuot, pasitraukę į tolimus Aukščiausiuosius Pasaulius, su didžiausia kantrybe tūkstantmečius moko Žemės žmoniją.

 Pakylėtieji Valdovai perduoda žmonijai informaciją per pasirinktus kanalus-žmones (toks informacijos perdavimo būdas dar vadinamas čenelingu).