Apie mane

Sveiki 💜

Savo Dvasinį Kelią pradėjau skaitydama S. Lazarevo knygas. Tuo metu mane stebino ir džiugino jo metodas gydyti žmones, harmonizuoti gyvenimo situacijas – malda. Buvau sužavėta maldos Galia. 

Vėliau, nuo 2004 metų į mano gyvenimą atėjo Mark L. ir Elizabeth Clare Prophet „Ištarto Žodžio Mokslas“ knyga. Jų, dabar jau Pakilusių Valdovų mokymas,  žadino mane iš iliuzijos sapno:) Pradėjau skaityti Violetinės Liepsnos liepimus, jausti jų galią. 

Eidama Keliu – Budizmo, meditacijos, sąmoningo kvėpavimo praktikų mokiausi pas N.G. Wolmer, Hiperaktyvaus (holotropinio) kvėpavimo pagrindus mokiausi pas R. Karecką. Taikos Kelių – pas Jasmuheen. Skaičiau Pakilusių Mokytojų laiškus, gautus per T. Mikušiną.

Piligriminės kelionės po Egiptą, Nepalą, Indiją, Šventą Izraelio Žemę, Jordaniją, Tailandą, Kombodžą – plėtė mano sąmonę, žadino, leido prisiliesti, prisiminti savo buvusius įsikūnijimus, kai kuriuos gebėjimus.

2015 m. lapkritį susipažinau su Violeta iš Plungės:) Nuo mūsų susitikimo, Gyvenimo Kelias prasiplėtė:)…įgavo dar daugiau spalvų, įvykių, gebėjimų, Dievo duota man galia, pradėjau gydyti žmones aukšto dažnio Dieviška energija, energetinių seansų metu, padedu išsilaisvinti iš amžius gyvenusių, o dabar bundančių reptilijų Žmogaus struktūroje, padedu išsilaisvinti iš karminių saitų.

Myliu Žemės planetą, Žmones ir visas gyvas būtybes 🙂

Meilę Žemei, Žmonėms aš išreiškiu per maldą. Nesieju savęs su jokia religija. Kalbu Violetinės Liepsnos liepimus. Jie mane pažadino, jaučiu prasmę ir jėgą kalbėti. Pradžia buvo 2005 metų sausio mėnuo. Tada visko bijojau, buvau nedrąsi, nepasitikinti ir nusivylusi, nes tuo metu studijavau, neišlaikiau egzamino ir buvo labai liūdnas gyvenimo laikotarpis. Per TV rodė laidą, apie egzorcizmą. Tokių laidų aš niekada nežiūrėdavau ir filmų, brr, ten daug tamsos. Bet tada mane kažkas suintrigavo, rodė apie tai, kaip mergaitės darė spiritizmo seansus ir jų namuose apsigyveno tamsiukai (neišėjusios sielos). Žiūrėjau prisimerkusi, nes labai bijojau :))..Naktį, nueinu miegoti, jaučiu, kad esu ne viena, jaučiu šaltį ir svetimas mintis savo galvoje. Prasikankinau visą naktį. Rytą skambinau tam kunigui, kuris darė egzorcizmą laidoje, jis sako paskambinkite man už dviejų valandų, tačiau nei po dviejų, nei po trijų valandų, jis neatsiliepė :))) Sekančią dieną nuėjau į bažnyčią ir prašiau kunigo, kad ateitų pašventinti namus, sėdėjau ir pasakojau kas vyksta mano galvoje, ašaros ritosi skruostais, jis ramino ir sakė, kad ateis vakarop. Atėjo, atnešė kryžių, kalbėjo maldas…aš jam sakau, kad niekas nevyksta, ką jūs čia darote. Jis sukluso. Išėjo. Paliko kryžių, nešdavausi jį į lovą, kalbėdavau Sveika Marija, Tėve mūsų, bet niekas nevykdavo. Kaip liaudis sako, malda į dangų nėjo ..Taip praėjo gal dar dvi dienos. Buvo šalta žiema. Ėjau bulvaru, kojos nuvedė į knygyną, į rankas paėmiau mažą E. K. Prophet knygutę „Kaip dirbti su Angelais“, atsiverčiu ją ir skaitau eilėraščius, kaip vėliau suvokiu, liepimus. Jie man matyti, girdėti. Ir staiga aš prisimenu, kad namuose turiu kažką panašaus. Parlekiu namo, išsitraukiu iš knygų lentynos  E. K. Prophet „Ištarto žodžio mokslas“ knygą, kurią nusipirkau dar vasarą, perskaičiau, bet nieko nesupratau, vasara, ta knyga pragulėjo ant palangės, nubluko… užsidegu žvakę ir skaitau liepimus. Visus iš eilės, taip kaip moku, garsiai su užsidegimu. Jie buvo kaip tyras šviesos balzamas mano  išvargusiai Sielai, kaip šaltas, krištolinis šaltinio vanduo. Ašaros ritosi upeliais. Vakaras, lauke tamsu ir staiga matau, kaip pro langą srūva šviesos spindulys, kuris vibruoja ir šviečia akinančia liepsna. Iš kito kambario ištraukia tą paklydusią Sielą, kuri buvo prilipusi prie manęs, matau jo siluetą, vyras..Arkangelo Mykolo spindulys. Toks galingas, kad sėdėjau be žado ilgai. 

Taip į mano gyvenimą atėjo Violetinės liepsnos liepimai. Ir kas tik nebandė juos nuo manęs nupurtyti. Net N. G. Wolmer ir R. Kareckas sakė, bijokit tos knygos, čia tamsa, čia daug tamsos prirašyta. O aš klausiausi savo Širdies. Ir skaičiau Violetinės liepsnos liepimus. Ir kai važiavau mokytis Hiper aktyvaus kvėpavimo, pas Raimundą Karecką, knygą palikau namuose, nes žinojau, kad ji ten nepageidaujama., nors jų centras vadinosi Integralaus dvasinio mokymo centras. Žodžiu, knygą palikau, dėl ko vėliau labai gailėjausi, dešimt dienų intensyvaus mokymosi, o ten buvo labai daug tamsos…kas buvo, tas žino…rytais kalbėdavau budistines mantras, dharanes., negelbėjo. Kol vieną dieną, El Morija pasakė, kad nuvažiuočiau ir nupirkčiau knygą, skaityčiau liepimus, ir laikyčiau knygą ant altoriaus. Nupirkau, pakutinę iš knygyno. Ir padėjau ant altoriaus. Bent mano Širdis, nurimo 🙂  

Nuo 2001 metų pavasario Violetinės liepsnos energija buvo sustiprinta, išmokau ją iššaukti, ir nuleisti ją per save į Žemę. Kai tai prasidėjo 2001 metų pavasarį,  buvo patrauktos maldos gautos iš Motinos Marijos per mane, kalbėjau tik Liepimus. Net susitikę grupelė žmonių, kalbėjome tik liepimus. Iš pradžių buvo labai sunku, nes liepimų energija buvo stipri, intensyvi, laužė sąmonę ir blokus, kratydavo fizinį kūną. Kai Kūrėjas leisdavo Violetinę liepsną į Žemę, šaukdavau, nes būdavo taip stipru…bet palaipsniui pripratau ir galėdavau liepimus kalbėti kiekvieną dieną iki Šviesos srauto nuleidimo į Planetą.

Žemei reikėjo, Violetinės liepsnos liepimų. Pasauliui to reikėjo ir reikia labai. Mokytojai prašydavo, Gailute – kalbėk liepimus. Pasaulio Motina, prisijungusi prašė, kalbėk liepimus. 

Šiauliečių grupelė, kurie rinkdavomės kalbėti maldeles, per pusę metų išsiskirstė, jiems buvo per intensyvus šis liepimų kalbėjimas. O aš jaučiau, kad taip reikia. Iki pat gruodžio 23 dienos. Tą rytą, liepimus kalbėjau kaip anksčiau, švelniai, įterpdama, kaip pynę maldeles gautas per Motiną Mariją, maldeles, kurias užrašė Violeta. Ir Ugnį į Žemę nuleido kitokią, tyresnę, švelnesnę, kupiną Moteriškos energijos. Po maldos, prisijungia Sen Žermenas ir sako, nuo šiandien, Violetinės liepsnos liepimus kabėk tik per Meilės spindulį. Klausiu, kodėl anksčiau nebuvo galima? Jis atsako, kad taip reikėjo Žemei, senajam Pasauliui, suskaldyti senas energijas. 

Taip ir mokausi, klausytis savo Širdies. 

Ir kalbu Violetinės liepsnos liepimus. Žinau, kad reikia, kad labai reikia šiuo metu Šviesos, Žemės planetai.

Nuoširdžiai Kviečiu ir Jus 🙂


Pagarbiai, Meilėje:)  Gailutė Zokaitė Koncienė
Tel. +370686 14159
EL.pašto adresas: violetineliepsna@gmail.com
 

Didžioji Baltoji Brolija

Vakarų šventųjų ir Rytų adeptų, susivienijusių su gyvojo Dievo Dvasia ir sudarančių dangaus kariauną, dvasinis ordinas. Jie praėjo karmos ir inkarnacijos ciklus ir pakilo į tą aukščiausią realybę, kuri yra amžinoji sielos gyvenimo buveinė. Didžiosios Baltosios Brolijos Pakylėtieji Valdovai, susivieniję dėl žmonių brolijos aukščiausiųjų tikslų ir globojami Dievo Tėvystės, gimė visų epochų kiekvienoje kultūroje ir religijoje, kad per ekonominę plėtrą įkvėptų kūrybinius švietimo, mokslo ir meno, Dievo vyriausybės ir gausingos Gyvybės laimėjimus. Žodis „baltas“ apibūdina ne rasę, o baltos šviesos, supančios jų atvaizdus, aurą (aureolę). Brolija taip pat įjungia į savo gretas šiek tiek Pakylėtųjų Valdovų nepakylėtų čelų.

Didieji Baltieji Broliai, kurie trokšdami padėti žmonijai, savanoriškai atsisakė pasiektos Aukščiausios Būties pakopos – Nirvanos, ir užuot, pasitraukę į tolimus Aukščiausiuosius Pasaulius, su didžiausia kantrybe tūkstantmečius moko Žemės žmoniją.

 Pakylėtieji Valdovai perduoda žmonijai informaciją per pasirinktus kanalus-žmones (toks informacijos perdavimo būdas dar vadinamas čenelingu).