Lotosas Širdyje

 

Lotosas Širdyje

Pasaulio Motina

 

Pasaulis nori Taikos,

Kad žmonių širdys spindėtų.

Pasaulis nori Šviesos,

Kad žemėj lotosai žydėtų.

 

Suspindo žvaigždė aukštai danguje,

Ir nušvietė meilė pasaulį.

Tikėjimą tyrą žmonių širdyse,

Pažadina tekanti saulė.

 

Pražydęs lotosas žmogaus širdyje,

Apglėbti gali pasaulį.

Jo Meilė beribė, neturi krantų,

Tarytum tekanti saulė.

 

2019 07 11

 

 

Darbas komandoje

Birželio 28 dienos vakare vykstame į Plungės ašramą, darbui komandoje į kurį kviečia Pakilę Dvasios Mokytojai.

Susirenkame keturiese – Andrius, Rita, Giedrius ir aš. Sustojame į ratuką ašramo centre. Pasijungia energijos ir jos dirba intensyviai, dažnis gana aukštas ir jis vis stiprėja. Prisijungia Mokytojai darbui, girdžiu kaip sako Andriui atsistoti viduryje, aš už jo. Rita pradeda giedoti OM garsą, skardžiu savo balsu, kuris skrodžia ne tik erdvę, bet ir kiekvieną kūno ląstelę. Prasideda darbas, kurio kol kas dar nesuvokiame. Andrius, kaip įkaltas stovi centre, suprantu kaip jam sunku, nes visas kūnas virpa. Po kurio laiko, Ritutė nustoja giedoti, išgirstu raginimą, kad tęstų giedojimą. Mokytojai paaiškina, kad Andriaus tankus fizinis kūnas labiausiai atitinka darbui, kurį reikia padaryti, jis turi pašalinti blokus nuo Žemės branduolio. Po kurio laiko energijos ima rimti, Andrius pasitraukia iš rato vidurio. Tada Ritutė eina link centro, o iš ten ima sklisti kažkas, ką reikia išvalyti, užsidegu žvakę ir imamės darbo. Kai pravalome, Rita pasitraukia ir aš lieku centre. Rankos dirba su Žemės branduoliu, galvoje sukasi Violetinės liepsnos liepimas. Staiga suvokiu, kad vyksta gimdymas, aš esu pribuvėja. Motina Žemė gimdo… Jausmas neapsakomas, drasko mane į keturias dalis, nežinau ar šaukti ar verkti. Rita sako, jeigu nori šaukti – šauk…Ir aš paleidžiu tokį garsą iš gelmės, su skausmu, garsas perskrodžia erdvę ir visą aplinką. Išsigąsti nėra kada, vyksta darbas. Keistas jausmas, jaučiu Žemę, lyg būčiau pati, tarsi gimdyčiau pati ir jaučiu tai, ką turiu daryti, kad viskas vyktų teisingai. Pasigirsta gili dejonė ir aš laikau rankose nuostabų Kristalą. Žemė pagimdė Kristalą, kuris padės keisti žmonijos sąmonę. Ašaros teka skruostais, rankos pačios kelia Kristalą į Dangų, į Saulę. Dievas palaimina Kristalą ir atiduoda jį atgal, Motinai Žemei. Nusilenkiu. Toks didžiulis meilės pliūpsnis skverbiasi iš širdies Motinai  Žemei.

Susėdame į ratuką, Andrius sako: „reikia kažką pagiedoti, gal Gayatri mantrą?“ Girdžiu, kaip Pasaulio Viešpats Gautama Buda, sako: „didžiuojuosi savo mokiniu:)“ Ir mes iš lėto, švelniai giedame Gayatri mantrą. 

OM BHUR BHUVAH SWAHA

TAT SAVITUR VARENJAM

BHARGO DEVASJE DHYMAHI

DHI JO JO NAH PRAČODAJAT

Gayatri mantra – tai visuotinė malda, kuria gali melstis visų šalių ir tikėjimų žmonės.

Giedame ilgai, aplinka, Žemė ir mūsų Širdutės, nurimsta, užsipildo Dieviškos Meilės ir tyrumo, švelnumo ir atjautos, visai gyvybei planetoje.

Apsikabiname, Nusilenkiame, Padėkojame Aukščiausiąjam, Pasaulio Motinai, Motinai Žemei, Mokytojams ir Angelams.

ALELIUJA 

 

Kaip dirba Angelai

Vasarą daug darbo, daug įvykių, streso, įtampos ir daug situacijų, kuriuose save pamatai kituose žmonėse, žodžiu yra ką veikti su savimi:)) Vieną rytą, kalbuosi telefonu, kadangi nemėgstu nešioti ausinuko, tai telefoną laikau palenkusi galvą, kad neiškristų:) pasibaigus pokalbiui, būna, kad pats telefonas skambina kažkam:)) Taigi, baigiu kalbėti, žiūriu, skambina man Gailutė :), aš pati sau :)… Iš karto suvokiu, kad kažkas negerai, kad manęs jau ieško, greitai suku filmą atgal, lyg ir nieko neprisidirbau…Suvokiu, kad mano AŠ ESU, nori pasikalbėti…Neilgai trukus nuvykstu į ašramiuką, tik įėjus, į Watsap grupę įkrenta Violetos kvietimas į Krajono sodelį. Labai noriu, bet dabar nėra galimybės:(…Atsisėdu, pasimeldžiu, net pamirštu, ko atėjau, kad reikia susisiekti su savo Esybe…Po kurio laiko ateina Ingrida, ji tvarkė ašramiuko erdvę ir pamiršo išnešti šiukšles, tiesiog paliko jas už durų ir išėjo, darbe prisiminė, kad neišnešė, sugrįžusi jų nerado, (jas seniausiai  išnešė, gerieji mūsų kaimynai). Suprantame abi, kad sugrįžo ne šiaip sau:) Angelai jau bando trečią variantą, susisiekti su manimi..  Ingutei pasijungia energijos, aprankioja bobaužiukus nuo manęs, girdžiu, kad ji turi man kažką pasakyti. Ingutė sako: „tu turi vykti į Krajono sodelį“. Suprantu, kad pateisinamų priežasčių niekas neklausys, reikia vykti.

Krajono sodelyje susirenka daug mylinčių, šviesių širdučių. Erdvė sodelyje kupina meilės ir saugoma Angelų. Šeimininkė sako, kad ten nusileidžia Žyniai. Bet Lygiadienio dieną, žmonės susirinkę į sodelį turi savo energija padėti pasikylėti iš Žemiškojo plano Elohimei Viktorijai. Visi drauge skaitome maldą Pasaulio Motinai, ima skambėti gongai ir aš pasineriu į sąmoningą kvėpavimą. Kalbu Violetinės liepsnos liepimą, pasijungia Mokytojai, pradeda dirbti energijos…Darbas vyksta širdies lygmenyje. Prisijungia Pasaulio Motina, ji paduoda raktą Motinai Marijai ir sako, Gailute, laikas atrakinti tavo širdies skrynią, laikas įsileisti tyrą meilę į savo Širdį, ašaros ima riedėti skruostais. Motina Marija dovanoja mano širdelei Lotoso žiedą. Pasibaigus šiam procesui, prisijungia Pasaulio Viešpats Gautama Buda, jis pakviečia mane rudenį į Nepalą. Pasitikslinu, ar tikrai???:) Taip. Dar paklausiu, ar galiu vykti kartu su Andrium, jis sako taip:) važiuos ir daugiau žmonių. Jau vėliau sužinojau, kad renginio metu Gautama Buda pakvietė vykti Jolantą. Sanat Kumara, Maitrėja, Sen Žermenas suteikė palaiminimus. Kas vyko toliau, sąmoningai aprašyti negaliu, rankos dirbo ir žiauriai skaudėjo kojas :)) 

Nuoširdus AČIŪ sodybos šeimininkams, visiems dalyvavusiems, buvusiems kartu šį nuostabų vasaros vakarą.

Tą dieną, Elohimė Viktorija, pasikylėjo iš Žemiškojo plano.