Kas vyksta, kai meldžiamės?

Noriu pasidalinti:)

Vieną rytą, kai skaičiau Sanat Kumaros pasveikinimą, vidinėje erdvėje pamačiau, kad prie manęs priartėjo šviesi sfera, prasivėrė jos centras ir pradėjo kristi šviesa ant manęs, tą šviesą mačiau taip tiksliai ir aiškiai, tarytum dideli lietaus lašeliai krito iš dangaus į mano aurą, kai kurie lašai atšokę krito žemyn, gėrėsi į žemę… Tarytum Meilės ir Šviesos vanduo plovė ir pildė mane…Buvo nepaprastai gera 🙂

 

Dar kartą teko įsitikinti, kokia stipri maldos galia, meldžiantis gamtoje.

Mes nuvažiavome keturiese, naktį prie pamiškėje esančio ežero, sutikti kinų Naujųjų metų. Buvo apie 23 val. nakties. Apsiniaukę, nesimatė žvaigždžių, bet sniego gausa leido mums jaustis puikiai. Aplink visa buvo balta. Mes įsikūrėme priešais ežerą ant suoliuko, apsipratę su aplinka pradėjome melstis. Nors neplanavome ir mūsų tikslas nebuvo malda. Visa tai gavosi spontaniškai, kaip ir mūsų atvykimas į mišką vidurnaktį :). Melstis buvo gera, tarytum visa gamta gėrė tuos garsus, įsukome maldos lauką ir kai aš atsimerkiau, mane ištiko lengvas šokas – Dangus švietė žvaigždėmis, jos buvo tokios ryškios, kad atrodė, kad nusileido žemyn, jog galėtume geriau jas matyti :)…Baigę vieną maldą su dar didesniu užsidegimu, kalbėjome kitą, po to giedojome ir dangus aplink mus spindėjo žvaigždžių spiečiais…Tolumoje, žvaigždžių nesimatė…

Po to kalbėjomės, nes nei vienas nebuvome patyrę tokios akivaizdžios maldos galios gamtoje. Tarytum Dangus atsivėrė, lyg kažkieno nematoma ranka atitraukė užsklandas…Labai daug džiaugsmo ir Meilės gavome tą vakarą iš Žvaigždžių ir Dangaus. 

 

Kelias į Žvaigždžių namus

Motina Marija 2019 02 04

 

 

Meilė spindi tavo akyse,

Ji tyra, tarsi ašara ant skruosto.

Meilė auga jūsų širdyse,

Ten gyvena, žydi, noksta.

 

Atsivėrusi, išlaisvinta žmogaus širdis, 

Sugeba dalintis ir mylėti.

Išsiskleidusi, pakilusi širdis,

Savimi jau neša Dievo tyrą šviesą.

 

Tad prabusk, pakilk žmogau,

Rodyk savo širdį šviesai.

Meilės aukuras danguj,

Spindi, skleidžia tyrą Dievo šviesą.

 

Atsivėrusioms, pražydusioms širdims,

Meilės jūra tiesia kelią,

Į žvaigždžių namus – ji Sielas palydės,

Aplankyt gimtus namus, kiekviena Siela gali.

Lenkiuosi žemai

Motina Marija (2019 01 27)

Myliu, dėkoju,

Lenkiuosi žemai.

Visatą užpildo

 Tyrieji jausmai.

 

Prabudusios širdys

Taip ilgis šviesos,

Tikėjimo Duona

Subręsta delnuos.

 

Raidėm nerašyta

Dievų išmintis,

Pabels į kiekvieno

Atvertas duris.

 

Ar sninga, ar lietūs,

Ar saulė aukštai,

Išgirdęs kvietimą

Pakilt privalai.

 

Taip bunda,

Taip bręsta – kiekvieno širdis.

Svajonėse gimsta

Didi ateitis.

 

Sąmoningo kvėpavimo sesija 2019 01 19 d. 15 val.

 

Sąmoningas Kvėpavimas – geriausias pagalbininkas būti šioje akimirkoje čia ir dabar, pajaučiant Save tokį, koks esi…

Sąmoningas Kvėpavimas – tai žvilgsnis į save tikrą, be kaukių ir pagrąžinimų, be noro kam nors patikti arba įtikti…

Sąmoningas kvėpavimas – tai kelias į Savo Širdį, į Sielą, į savo namus…

Ateik ir patirk tai iš naujo, pajausk išgirsk savo kvėpavimą, išlaisvink užspaustą Meilę ir Džiaugsmą, susitelkdamas tik į Save, į savo Kvėpavimą, Sausio 19 d. šeštadienį, 15 val. adresu, Vilniaus g. 126 II a. Šiauliai.

 

Registracija sms žinute tel.8686 14159, Gailutė 

Kvietimas šeštadienio maldai

„Jūs žinote, kad Dievas sukūrė jus pagal save, tai reiškia, kad jūs savo minties pagalba, savo dėmesio koncentracijos pagalba galite kurti. Tai kurkite. Dirbkite su savo mintimis, maldomis, liepimais. Padėkite tiems, kuriems reikalinga jūsų pagalba“. 

„O jeigu jūs įdėsite pastangų ir dar per dieną kelis kartus paskaitysite violetinės liepsnos liepinius – tai išdeginsite aplink save esantį negatyvumą, kartu atlaisvinsite Žemę nuo dalelės pykčio ir neapykantos. Jūs turite kūrybos jėgą. Jūs turite minties jėgą – tai panaudokite ją tikslingai. Padėkite Žemei atsigauti. Padėkite žmonėms, kurie pakliuvę į karo zonas ir patys nebepajėgia išsivaduoti. Siuskite violetinės liepsnos spindulius link tų šalių, kur vyksta karas, nesantaika, badas, teroras. Valykite ne tik savo asmeninę erdvę, valykite pačius skaudžiausius Žemės taškus. Apsigaubkite violetine šviesa ir skaitykite liepinius už tų šalių žmones, kur skausmas, agresija, mirtis“ Sen Žermenas.

(https://pazinimolink.com/2017/04/08/prisiimkite-atsakomybe-uz-savo-veiksmus-uz-tai-ka-darote-ir-ko-nedarote/)

Nuoširdžiai kviečiame, šeštadieniais 17 val. prisijungti prie mūsų gyvai, adresu Vilniaus g. 126 II a. Šiauliai, arba savo namučiuose, skaityti Violetinės liepsnos liepimus už Žemės planetos Triklostę Liepsną.

su meile, Gailutė

Būk manyje!

Motina Marija (2018 10 19)

O Visagale Dievo Šviesa manyje, Užsidek!

O Visagale, Dievo Meile manyje, Išsiskleisk!

Visa apimanti Kūrėjo Ugnie,

Būk manyje!

 

Su Tikėjimu, su Meile, Tyrumu,

Gyvenu Širdyje!

O Širdie, lik laisva per amžius,

Manyje!

 

Amžių kelias beribis,

Sujungė Širdis.

Išsiskleidusi Meilė,

Pasauly pasklis.

 

Su Tikėjimu, su Meile, Tyrumu,

Gyvenu Širdyje!

O Širdie, lik laisva per amžius,

Manyje!

 

Te liepsnos ir spindės,

Amžinoji Ugnis,

Iš kelionių ilgų

Į namus parlydės.

 

Su Tikėjimu, su Meile, Tyrumu,

Gyvenu Širdyje!

O Širdie, lik laisva per amžius,

Manyje!

 

Tu Meilės Angelo apsaugotas esi

Motina Marija 2018 09 06

 

Pasaulis mūsų begalinis,

Jis kupinas karštų žmonių širdžių.

Žvaigždžių lietus nuplauna dulkes,

Sidabro gijom apšviečia kelius.

 

Priimk į širdį Dievo žodį tyrą,

Pakelk į dangų, meilės kupinas akis.

Atverki širdį, nebijoki!

Tu Meilės Angelo apsaugotas esi. 

 

O Didis Žemės ir Dangaus Kūrėjau,

Lenkiuosi Tau žemai.

Atverki širdį – Meilė liejas!

Pasaulis bunda, ar matai?

 

Varpai jau gaudžia – skelbia žinią,

Kad Dangaus vartai atverti.

Parodyk Dievui savo Širdį!

Tu Meilės Angelo apsaugotas esi.

Pasaulio Motinos Pranešimas

Rytą prabudau su „degančia“ galva. Tik po to paaiškėjo skausmo priežastis, nes galva degė visą likusią dieną:)) 

Pasiruošiau ryto maldai už Žemės Triklostę Liepsną, Tačiau viskas pasisuko netikėta linkme, Pasaulio Motina nori perduoti pranešimą. Greitai pačiupau balso įrašytuvą, įrašas gavosi nekokybiškas, nes mano katinėlis Hadas rytais atlieka mankštą:) todėl girdisi triukšmas, bet vis tik, mielai dalinuosi su Jumis :))

Žvilgsnis atgal…

Rugsėjo mėn. atėjus Naujų mokslo metų pradžiai sekmadienį susirinkome Ašrame…Prisijungę Mokytojai per Violetą pasakė, kad turėsiu užrašyti meilės kupinas maldas.

Jausmas buvo keistas…praeita karti patirtis, Sielos augime, jau buvo pasimiršusi…staiga iškilo didžiulė atsakomybė ir nepasitikėjimas savimi…

Praėjus dienai, susikaupiau, pasikylėjau sąmonę, prisijungė Motina Marija ir padiktavo:

Apgaubk save

Ta Meilės Jūra

Ateinančia iš Dieviškos Širdies,

Nurimk, nelėk!

Išjausk kiekvieną dieną,

Svajoti leisk sau ir mylėt!

Klausiu: „čia kas, malda?“:)

Motina Marija sako : „Ne, čia eilėraštis tau:))…Mokykis klausyti 🙂

 

Malda už Žemės Triklostę Liepsną

Sveiki 🙂

Noriu pasidalinti sapnu:)

Sapnuoju, kad dirbame komandoje su Violeta ir kitais žmonėmis, po to matau save miegančią, tik staiga danguje pasidaro labai šviesu, pakeliu akis ir matau, kaip debesimis baltais švytinčiais rūbais vilkinti eina Violeta. Pamačiusi mane, ji šūkteli:

„Gailute, kaip gerai, kad tave sutikau:)“…

Ji ėmė leistis žemyn, rankose laikydama didelę, didelę puokštę violetinių gėlių, sakydama:

„Motina Žemė prašė tau padėkoti“ :)…

Kai papasakojau sapną Violetai ji pasakė, kad turiu tęsti tai už ką Motina Žemė man dėkojo…Suvokiau, kad turime tęsti Violetinės Liepsnos Liepimų kalbėjimą už Žemės Triklostę Liepsną. Matyt tai yra labai svarbu ir reikalinga Žemei…

Todėl, iš visos Širdies Kviečiu visus, kuriems rūpi Motina Žemė, mūsų žydroji planeta, mūsų Lopšys, prisijungti maldoje šeštadieniais 18 val.Vilniaus g.126, Saulės mieste, Šiauliuose 🙂 arba ten, kur gyvenate:) ...

Juk kartu, mes esame viena didelė mylinti Žemę ir visa, kas joje, draugiška Šeima…taip norisi, kad mūsų būtų daugiau:)

Myliu Jus, 

Gailutė